LU Skolprogrammering

Välkommen till programmeringens värld!

Här hittar du programmeringsuppdrag tänkta att användas i matematik på högstadiet och gymnasiet.

Vi börjar med några uppdrag där du samtidigt lär dig enkel programmering i Python. Vi använder en online-miljö (replit.com) för programmeringen, så du behöver inte installera något på din egen dator. Du behöver först skapa ett konto på replit.com.

Sköldpaddsgrafik

Ett bra sätt att börja programmera är med sköldpaddsgrafik (turtle graphics på engelska). Då övar man sig samtidigt på geometri och koordinatsystem. Prova:

 • Sköldpadda (Bra första-uppgift. Du lär dig om sekvenser, loopar och funktioner.)
 • Månghörningar (Bra första-uppgift. Du lär dig om sekvenser och loopar.)
 • Slumpvandring (Bra att fortsätta med. Du lär dig om villkorssatser och blockstruktur.)
 • Funktionsgubbe (Bra att fortsätta med. Gymnasienivå. Du ritar trigonometriska funktioner med hjälp av programmeringsfunktioner.)

Sköldpaddsmiljön vi använt ovan stöder bara Python 2.7, som är en lite äldre version av Python. I uppgifterna nedan använder vi text input/output och plottning. Då använder vi Python 3 i stället, som är modernare. Om du råkar fortsätta med Python 2.7 så kan du märka att åäö inte fungerar eller att vissa saker ser annorlunda ut.

Input/Output

Nästa steg är att lära sig lite om att skriva ut och läsa in text och tal.

 • Kvadrera talet (Du lär dig lite om input, output, strängar och andra typer av värden. Sedan får du programmera enkla matte-tal som att kvadrera tal.)
 • Triss (Du får använda variabler som uppdateras. Vi låter datorn kasta tärning.)
 • Avlusning (Lite grunder om felsökning vilket är mycket viktigt när man programmerar.)

Plotta

Nästa steg är att låta datorn visualisera data genom att rita diagram.

 • Plotta funktioner (Vi använder biblioteket matplotlib.pyplot för att plotta enkla funktioner som polynom.)
 • Derivera funktioner (En gymnasie-nivå-uppgift där vi låter datorn numeriskt räkna ut derivator för trigonometriska funktioner och exponentialfunktioner och plotta dem.)

Fler uppdrag

Nu kan du en hel del programmering. Här är fler uppdrag du kan prova:

 • Gissa det hemliga numret (Du skriver ett litet spel och får lära dig om while-satser och if-satser och intervallhalvering.)
 • Låna pengar (Du beräknar ränta på sms-lån och ser skulden växa i en plott.)
 • Aritmetiska operatorer (Du implementerar operatorer för multiplikation, heltalsdivision och exponentiering enbart med hjälp av addition och negering.)
 • Piece of cake (Bråkräkning med sköldpaddsgrafik)
 • Bråkspel (Bråkräkning som ett spel)
 • Mattetränaren (Gör ett spel av dina matte-tal)

Du hittar alla våra uppdrag under Uppdrags-fliken.

Andra programmeringsspråk

Vill du prova ett annat programmeringsspråk? Här är ett uppdrag som använder språket Scala:

Hjälp och länkar

Se våra snabbguider och länkar till andra siter under Länk-fliken.

Unplugged

Innan man börjar med programmering på dator kan det vara kul att köra lite unplugged!