Hjälp: Förkunskaper för uppdragen

Innan du börjar med uppdragen

Om du använder materialet utan handledning kan du behöva lite grundläggande förkunskaper om Python. Förstår du hur detta program fungerar och vad det skriver ut? I så fall har du lagom förkunskaper.

import matplotlib.pyplot as plt

def power(x, n):
  return x**n

def get_x_list(start, stop, step):
  ret = []
  curr = start
  while(curr < stop):
    ret.append(curr)
    curr += step
  return ret

def plot():
  x = get_x_list(-37, 37, 0.01)
  y = []
  for value in x:
    y.append(power(value, 3))
  plt.plot(x, y)
  plt.show()

plot()

Om du aldrig har programmerat tidigare, eller vill repetera lite, så kan du köra igenom följande uppdrag från LU skolprogrammering:

 • Månghörningar. Bra första-uppgift. Du lär dig om sekvenser och loopar.
 • Slumpvandring. Du lär dig om villkorssatser och blockstruktur.
 • Kvadrera talet. Du lär dig lite om input, output, strängar och andra typer av värden.
 • Avlusning. Lite grunder om felsökning vilket är mycket viktigt när man programmerar.
 • Plotta funktioner. Du lär dig grunder om plottning.