LU Miljödataprogrammering

Välkommen till programmeringens värld!

Här hittar du uppdrag i Python där vi använder öppen “miljö”-data, t.ex. från satelliter och väderstationer för att med programmering undersöka intressanta frågor relaterade till FNs globala mål. Målet med uppdragen är att du

  • lär dig om programmering och hur man kan göra beräkningar på stora datamängder
  • lär dig om olika typer av data, t.ex. mätvärden från satelliter och väderstationer och hur man kan använda dem för att förstå vad som händer i vår miljö
  • tränar entreprenöriella förmågor genom ett aktivt lärande och verklighetsförankrade uppgifter med riktiga data

Vi hoppas du tycker att uppdragen är roliga och intressanta, och får en insikt i hur programmering kan användas för att utforska olika frågor.

Vad behöver du?

Ingen installation av programvara krävs. Vi använder online-miljöerna replit.com och Google Colab för programmeringen. För Colab krävs att du har ett googlekonto. För replit.com behöver du skaffa ett konto.

Se mer info i flikarna

  • Inspiration: 10-20 minuters uppdrag. Inga förkunskaper.
  • Uppdrag: 1-2 timmars uppdrag som bygger på varandra.
  • Hjälp: Snabbreferenser och andra tips.
  • För lärare: För lärare i skolan och pedagoger på science centers.
  • Mer: Prototypuppdrag som ännu inte är bearbetade pedagogiskt.

Karta över Sverige där utsläppen visas i olika färger av orange