Inspirationsuppdrag

Du behöver inga förkunskaper för inspirationsuppdragen. Varje uppdrag tar 10-20 minuter att göra.

Uppdragen använder Google Colab. Du behöver ett Google-konto för att göra dem.

Inspirationsuppdrag

 Beskrivning

Keelingkurvan Om mätningar av koldioxidhalten på Hawaii sedan 1958.
Keelingkurvan - lätt Om mätningar av koldioxidhalten på Hawaii sedan 1958 i en lättare version.
Kolcykeln Hyltemossa Om kolets kretslopp och mätningar från Hyltemossa mätstation.
Kolcykeln Svartberget Om kolets kretslopp och mätningar från Svartberget mätstation.
Gapminder Vi tittar på koldioxidutsläpp med data från Gapminder. Vi jämför länder och olika år, och tittar även kumulativa utsläpp.
Utsläppskartan Karta över utsläppen av växthusgaser i Sveriges kommuner. Man kan anpassa färger, vilket år, samt vilken utsläppssektor man tittar på.Aktivitetspresentation

Prova gärna vår aktivitetspresentation Koll på kol där du får programmera lite grann, får insikter om koldioxidcykeln och koldioxidutsläpp och kan göra en rolig Quiz! Inspirationsuppdragen Keelingkurvan och Kolcykeln Svartberget ovan ingår. Hela aktiviteten tar cirka 30-40 minuter.