Programmeringsuppdrag

Uppgifterna kan göras i den ordning de är listade, men det går också bra att ta dem i en annan ordning.

Varje uppdrag tar 1-2 timmar att genomföra.

Vad behöver du?

Ingen installation av programvara krävs. Vi använder online-miljöerna replit.com och Google Colab för programmeringen. För Colab krävs att du har ett googlekonto. För replit.com behöver du skaffa ett konto.

Uppdrag Du behöver kunna Begrepp du lär dig Bibliotek du använder
Väderdata A (replit.com)
Vi plottar temperatur och regnmängder och beräknar medelvärden.
inga förkunskaper listor, plot, loop matplotlib
Väderdata B (replit.com)
Vi plottar temperaturdata för juli från SMHI (Lund och några andra orter), och jämför olika år. Vi läser in från enkla filer och plottar kurvor.
listor, plot range, filer, loop, append matplotlib
Kolcykeln Open In Colab
Vi undersöker data från forskningsstationen ICOS Hyltemossa i Skåne. Vi lär oss om kolcykeln med källor och sänkor. Vi läser in data från csv-filer, organiserar data i tabeller med index, och plottar data i interaktiva diagram.
inga förkunskaper tabeller, index pandas, numpy, bokeh
Keelingkurvan A (replit.com)
Vi undersöker koldioxid-data från Hawaii. Vi läser in från fil med många kolumner och plottar kurvor.
listor, plot, filer split, float matplotlib
NumPy A (replit.com)
Introduktion till paketet NumPy. Vi plottar data som 2D-bilder.
listor, plot numpy, array, imshow matplotlib, numpy
Torkan A (replit.com)
Vi undersöker hur torkan sommaren 2018 kan ses från satellit (Sentinel). Vi läser in från numpy-filer, beräknar vegetationsindex och plottar 2D med olika färgskalor.
numpy, array, imshow NpzFile, colormap matplotlib, numpy
Avskogning Open In Colab
Vi undersöker avskogning i Brasilien med hjälp av satellitbilder (Landsat). Vi plottar vegetationsindex och histogram.
inga förkunskaper plottning, histogram pandas, numpy, bokeh
CO2 i Sverige A (replit.com)
Vi undersöker statistik från SCB om koldioxidutsläpp i Sverige. Vi läser in från internet och plottar stapeldiagram.
listor, plot nyckel-värdetabeller, slice, bar matplotlib, requests
Skogsbränder Open In Colab
Vi använder polygoner och NDVI för att beräkna hur stor yta som blev drabbad av skogsbränder i ett område antingen i Sverige eller Australien.
listor funktioner, plot, listor i listor matplotlib, numpy