Mer: Prototyp-uppdrag från juni 2019

Följande uppdrag är prototyp-varianter av uppdragen, men obearbetade med avseende på pedagogik. De går betydligt snabbare fram än de bearbetade uppdragen, och programmeringen kan vara lite svår att hänga med på för nybörjare. Men det finns lösningar i uppgifterna, så du kan försöka dig på dessa också. Vilka uppdrag (eller delar av dem) som finns i bearbetad form anges i tabellen nedan.

Uppdrag Beskrivning Python-begrepp Google Colab/Binder Bearbetning finns
Väderdata Hur har temperaturen förändrats de senaste 50 åren? Vi undersöker data från SMHI filer, matplotlib Open In Colab Avsnitt 1. Ej 2-6.
Väderdata 2 Fortsättning på Väderdata. Vi plottar interaktiva grafer med hjälp av biblioteket Bokeh filer, bokeh, binder Open In Colab Binder Nej
Keelingkurvan Undersök hur koldioxidnivån har förändrats sedan 50-talet filer, matplotlib Open In Colab Avsnitt 1. Ej 2-5.
Introduktion NumPy Introduktion till paketet NumPy. Testar på att skapa och använda arrayer numpy arrayer Open In Colab Avsnitt 1-2. Ej 3.
Torkan Undersök hur torkan sommaren 2018 kan ses från satellit numpy arrayer, matplotlib Open In Colab Hela
Torkan 2 Forsättning av Torkan. Vi undersöker fler mått på torka numpy arrayer, matplotlib Open In Colab Nej
CO2-utsläpp i Sverige Undersök hur utsläppen för olika sektorer i Sverige ser ut med hjälp av ett stapeldiagram filer, matplotlib, numpy Open In Colab Hela
CO2-utsläpp per capita Undersök hur utsläppen per capita har förändrats i Sverige sen 1990. filer, matplotlib, numpy Open In Colab Nej

För dessa uppgifter, se snabbreferenserna för de vanliga uppgifterna, och även denna extra snabbreferens.