Mer: Prototyp-uppdrag från juni 2020

Följande uppdrag är prototyp-varianter av uppdragen, men obearbetade med avseende på pedagogik. Men det finns lösningar i uppgifterna, så du kan försöka dig på dessa också. Vilka uppdrag (eller delar av dem) som finns i bearbetad form anges i tabellen nedan.

Uppdrag Du behöver kunna Begrepp du lär dig Bibliotek du använder Bearbetning finns
Regionala utsläpp Open In Colab
Vi undersöker utsläpp av växthusgaser för ett valfritt län. Vi kollar på utsläpp av koldioxid och metan för hela länet och sedan på kommun nivå. Vi räknar på koldioxidekvivalenter och studerar hur kommunernas utsläpp skiljer sig åt.
listor, plot tabeller, slicing matplotlib, (pandas)  
Räkna sjöar Open In Colab
Vi använder programmering och NDVI för att beräkna antalet sjöar som finns med på en satellitbild.
funktioner, listor, loopar, if-satser funktioner, tuplar, loopar, pop numpy, matplotlib  
Skogsbränder Open In Colab
Vi använder polygoner och NDVI för att beräkna hur stor yta som blev drabbad av skogsbränder i ett område antingen i Sverige eller Australien.
listor funktioner, plot, listor i listor matplotlib, numpy Hela
Inspirationsuppgift: Utsläppskartan Open In Colab
Vi använder bibliotek för att visa interaktiva kartor över utsläppen i Sveriges kommuner. Man kan anpassa färger, vilket år, samt vilken sektor man tittar på.
inga förkunskaper variabler, kodexekvering, färgskalor pandas, branca.colormap, folium Hela
Kolsänkor Open In Colab
Vi kollar på statistik från Naturvårdsverket som beskriver upptag och utsläpp av koldioxid från Sveriges skog
listor for-loopar, if-satser numpy, matplotlib  
Valdeltagande Open In Colab
Vi kollar på statistik på valdeltagande för Sveriges kommuner i riksdagsvalet 2018.
for-loopar, if-satser, listor egenskriven sortering, sortering med bibliotek pandas (för inläsning bara)  
Gapminder Open In Colab
Vi kollar på statistik på koldioxidutsläpp per land från gapminder
inga förkunskaper variabler, visualisera data plotly, pandas (för inläsning bara) Hela